ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ZA/2021 – Dostawa Macierzy Dyskowej

Dotyczące zamówienia przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

Zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego serwerów typu RACK

w ramach realizacji projektu pn.:

Udoskonalenie usługi hostingu serwerów wirtualnych wraz z dodaniem do niej usług zwiększających bezpieczeństwo danych

dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
(WND-RPSL.03.02.00-24-02D8/20-001).

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  CPV (Wspólny Słownik Zamówień):30211000-1 (komputery wysokowydajne)


  Zamawiający planuje udzielenie zamówienia całościowego polegającego na zakupie macierzy dyskowej klasy all-flash (SSD ZFS typu RACK 2U) w ilości 1 sztuka. Każdy dostarczony przez Oferenta serwer dedykowany musi być nowy i posiadać gwarancję producenta w trybie minimum „Next Business Day” na okres co najmniej 5 lat.

   

  Minimalne parametry macierzy dyskowej:

  Dyski: 12 sztuk 3,8TB SAS 12 Gbps 6.4 cm (2.5″) Enterprise,
  Liczba zatok na dyski: 24
  CPU Macierzy: Minimum 8 rdzeniowy procesor o taktowaniu od 1,9 GHz (64 bitowy),
  Pamięć systemowa: 2x64GB DDR ECC (po 64GB na każdy kontroler),
  PSU: Redundantne,

  Kontrolery: Redundantne,
  Porty:
  4 sztuki po 40Gbit/s klasy SFP,
  Wymiana dysków podczas pracy: TAK,
  Ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem: TAK
  Kompresja: TAK
  Deduplikacja: TAK

  Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązania równoważnego lub lepszego.

  Start realizacji zamówienia przewiduje się na Marzec 2021, zgodnie z harmonogramem dostaw określonym w umowie przy czym realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu zakończone podpisaniem protokołu odbioru.

   

  Więcej informacji pod adresem:
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27627