Polisa OC

Dbamy o bezpieczeństwo
– czynnie, świadomie – na wielu poziomach.

Aspirując do miana najlepszych, korzystamy tylko i wyłącznie z usług najlepszych. Nasza współpraca z ubezpieczycielem to realna korzyść dla Twojej firmy. Stając się naszym partnerem, korzystasz ze wsparcia firmy zabezpieczonej polisą OC, która realnie działa – jest dostosowana do współczesnych realiów i zasad panujących na rynku, nie będąc tylko punktem do odhaczenia na liście „do przetargu”.

zdalny admin polisa OC

Tech&Cyber Smart

to specjalistyczne ubezpieczenie, z którego do tej pory nie musieliśmy okazji skorzystać. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby taka potrzeba nie pojawiła się nigdy. Jeśli jednak tylko zajdzie taka konieczność, wiemy, że spotkamy się ze wsparciem i ekspertyzą firmy, która:

+15 lat

na rynku
ubezpieczeń
specjalistycznych

24/7

Likwidacja szkód
dostępna przez
24 godziny na dobę

+10 tys.

klientów
skorzystało
z usług firmy

zdalny admin polisa OC

Bezpieczeństwo nie jest dla nas sloganem – jest częścią naszego DNA

Jeśli kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi odpowiedzieć szczegółowo na wszystkie pytania dotyczące ubezpieczenia i bezpieczeństwa, oraz tego jak wygląda pełne wsparcie dzięki polisie OC. Gwarantujemy realną pomoc i minimalizację strat w przypadku wystąpienia szkody. W głównej mierze stawiamy jednak na działania prewencyjne, sięgając po rekomendacje, jakie zmiany w bezpieczeństwie wprowadzić, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentu.

Jak działa OC w naszych usługach?

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla branży IT z tytułu wykonywania usług
profesjonalnych IT dotyczy m.in.:

  • Kosztów ograniczenia skutków roszczenia
  • Uszkodzeń dokumentów i danych
  • Nieuczciwość pracowników
  • Ubezpieczenia podwykonawców

Ubezpieczenia przed szkodami w cyberprzestrzeni chroni przed skutkami utraty lub uszkodzenie danych i sieci ubezpieczonego, zabezpiecza interes naszych klientów w przypadku przerw w działalności, cyber kradzieży, wymuszeń, ataków hackerskich i pokrywa koszty związane z notyfikacją. Tego typu profesjonalna polisa OC to nie tylko ubezpieczenie kosztów – to ochrona reputacji i dobra praktyka biznesowa.

OC które chroni roszczenia osób trzecich i gwarantuję odpowiedzialność firmy w przypadku naruszenia prywatności i utraty dokumentów, odpowiedzialność z tytułu naruszenia poufności informacji, odpowiedzialność z tytułu bezpieczeństwa sieci i infrastruktury.

Spełniamy wszystkie niezbędne wymogi polisy OC, aby sprostać Twoim oczekiwania względem bezpieczeństwa.

Polisa OC nie zwalnia nas
z odpowiedzialności

– ubezpieczenie zobowiązuje nas dodatkowo do zachowania
najwyższych możliwych standardów.

Warunki polisy zobowiązują nas do szyfrowane wszystkich poufnych danych, które fizycznie zostały wyniesione z siedziby firmy za pomocą̨ urządzeń́ przenośnych. Ograniczamy fizyczne i elektroniczne punkty dostępu do poufnych informacji firmowych, a jeśli tylko zajdzie taka potrzeba: niezwłocznie cofamy wszelkie uprawnienia dostępu (np. gdy ktoś odchodzi z pracy).

Monitorujemy zdalny dostęp do firmowej sieci, korzystamy również z dwuskładnikowego uwierzytelniania 2FA oraz VPN. Nasze systemy i wykorzystane oprogramowanie są niezwłocznie aktualizowane – używane są tylko wersje oprogramowania wspierane przez producentów. Dodatkowo wdrażamy wyłącznie oprogramowanie, które wcześniej przechodzi testy bezpieczeństwa realizowane przez naszych Audytorów.

Żaden z naszych partnerów, członków zarządu lub pracowników nie może być w okolicznościach, które prowadzić mogą do roszczenia wobec firmy lub ich poprzedników w biznesie, któregokolwiek z obecnych lub byłych partnerów, członków zarządu lub dyrektorów. Ubezpieczenie wymaga nienagannej historii działalności – co znaczy, że żaden z ubezpieczycieli nie anulował, odrzucił, odmówił odnowienia lub nie wymagał podwyższenia stawki, lub specjalnych warunków w odniesieniu do ubezpieczenia zawieranego przez naszą firmę.