ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ZA/2021 – Dostawa Serwerów Dedykowanych

Dotyczące zamówienia przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

Zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego serwerów typu RACK

w ramach realizacji projektu pn.:

Udoskonalenie usługi hostingu serwerów wirtualnych wraz z dodaniem do niej usług zwiększających bezpieczeństwo danych

dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
(WND-RPSL.03.02.00-24-02D8/20-001).

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

30211000-1 (komputery wysokowydajne)

Zamawiający planuje udzielenie zamówienia całościowego lub etapowego polegającego na zakupie serwerów dedykowanych typu RACK 2U w ilości 5 sztuk. Każdy dostarczony przez Oferenta serwer dedykowany musi być nowy i posiadać gwarancję producenta w trybie „Next Business Day” na okres minimum 5 lat.

 

Minimalne parametry każdego serwera dedykowanego:

Procesor: 2 x Intel® Xeon® Gold 5220 lub równoważny lub mocniejszy,
Ram: 8 x 64GB min. 2933MHz, DDR4 RDIMM, Dual Rank, ECC (łącznie 24 banki na pamięć RAM),
Dyski: 2 x 300 GB SSD Enterprise 2,5 cala lub równoważny lub mocniejszy  (łącznie 16 slotów na dyski 2,5 cala)

Kontroler sprzętowy RAID: PERC H330 lub równoważny,

Zasilanie: Hot-Plug, Dwa redundantne zasilacze po minimum 750W każdy,
Zdalne Zarządzanie:
iDRAC9 Enterprise (1 x RJ-45)

Szyny montażowe: Szyny ruchome,

Karty sieciowe: 4 porty RJ-45 10GbE lub równoważne (np. SFP)

Typ: Rack 2U,

Gwarancja: Gwarancja min. 5 lat,

Czas reakcji: następny dzień roboczy.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub lepsze.

Start realizacji zamówienia przewiduje się na Luty 2021, zgodnie z harmonogramem dostaw określonym w umowie.

 

Realizację przedmiotu zamówienia przewiduje się na luty 2021r., przy czym realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie serwerów, zakończone podpisaniem protokołu odbioru.

 

Więcej informacji pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27508