WND-RPSL.03.02.00-24-02D8/20-002 (WNIOSEK UE)
Udoskonalenie usługi hostingu serwerów wirtualnych wraz z dodaniem do niej usług zwiększających bezpieczeństwo danych
Suma projektu 3 689 508,00 PLN (kliknij, aby przeczytać więcej)

Projektowanie, wdrożenie i utrzymanie klastra High Availability

Brak dostępu do przechowywanych danych lub całkowita ich utrata to problemy, z którymi boryka się wiele przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości czy poziomu zaawansowania wdrożonych systemów informatycznych. Każda awaria lub niedostępność zasobów i infrastruktury skutkują nie tylko stratami finansowymi, ale przede wszystkim utratą zaufania klientów. W celu zminimalizowania przestojów i zapewnienia nieprzerwanej pracy w przypadku awarii niektórych elementów systemu, stosuje się klastry wysokiej dostępności (ang. High Availability Cluster). Klastry HA to grupa serwerów, dublujących wzajemnie swoje funkcje, działając jak pojedynczy system. W przypadku awarii sprawny serwer przejmuje funkcje uszkodzonego, zapewniając ciągły czas pracy bez przestojów.

 

Projektowanie i wdrożenie klastrów

Projektując klaster HA potrzeba co najmniej dwóch serwerów, macierzy a także połączenia między nimi. Klastry HA mogą się składać się nawet z kilkudziesięciu węzłów, ale administratorzy pamięci masowej muszą zachować ostrożność wobec liczby maszyn wirtualnych i hostów dodawanych do klastrów. Użycie zbyt wielu może bowiem skomplikować równoważenie obciążenia. Aby poprawnie skonfigurować klaster wysokiej dostępności, hosty w klastrze muszą mieć dostęp do tej samej współużytkowanej pamięci masowej. Dzięki temu w przypadku awarii maszyny wirtualne (VM) na danym hoście mogą zostać przełączone na inny host bez przestojów. Konfiguracje klastrów wysokiej dostępności: Aktywny / aktywny – Cały węzeł klastra jest aktywny w tym samym czasie. Ruch jest dystrybuowany we wszystkich usługach. Aktywny / pasywny – każdy węzeł ma swój pasywny odpowiednik, który zostaje uruchomiony w momencie, gdy jego powiązany węzeł podstawowy ulegnie awarii. N+1 – model, w którym wszystkie węzły są aktywne a tylko jeden pasywny. W przypadku awarii to on przejmuje rolę węzła, który przestał działać N+M – konfiguracja analogiczna do poprzedniej, z tą różnicą, że oprócz węzłów aktywnych (N) występuje w niej wiele węzłów pasywnych (M) W celu zaimplementowania klastrów do dyspozycji mamy wiele darmowych lub komercyjnych rozwiązań software, takich jak: IBM PowerHA SystemMirror, Linux-HA, HP Serviceguard, Oracle Solaris Cluster, Red Hat Cluster, Veritas Cluster Server, Evidian SafeKit, Microsoft Failover Clusters, lub HP StoreVirtual VSA

 

Utrzymanie klastra

Działanie węzłów w klastrze wysokiej dostępności kontrolowane jest przez mechanizm odpytywania sieciowego, polegający na okresowej transmisji sygnału tzw. heartbeat, Ponieważ jest on jednym z najważniejszych elementów klastra ważne jest, aby był przekazywany przez różne media transmisyjne jednocześnie takie jak: sieć lokalna, magistrala SCSI lub linia szeregowa „null-modem”.  

 

Zapraszamy do kontaktu

Są Państwo zainteresowani naszą ofertą w zakresie HA? Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z przyjemnością odpowiemy na pytania, a także zaproponujemy możliwie najkorzystniejsze rozwiązania HA dostosowane do Państwa potrzeb.