WND-RPSL.03.02.00-24-02D8/20-002 (WNIOSEK UE)
Udoskonalenie usługi hostingu serwerów wirtualnych wraz z dodaniem do niej usług zwiększających bezpieczeństwo danych
Suma projektu 3 689 508,00 PLN (kliknij, aby przeczytać więcej)

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/ZA/2021 – Zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego Hardware Storage typu RACK

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/ZA/2021 – Zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego Hardware Storage typu RACK

Zamawiający planuje udzielenie zamówienia całościowego polegającego zakupie i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego Hardware Storage typu RACK o wielkości maksymalnie 6U.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązania równoważnego lub lepszego.

Start realizacji zamówienia przewiduje się na Maj 2021, zgodnie z harmonogramem dostaw, który zostanie określony przez Zamawiającego w docelowej umowie przy czym realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu zakończone podpisaniem protokołu odbioru.

więcej informacji pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44950