ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/ZA/2021 – Dostawa oprogramowania

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/ZA/2021 – Dostawa oprogramowania

Zamawiający planuje udzielenie zamówienia całościowego polegającego na zakupie oprogramowania samodzielnego oraz samodzielnych modułów współpracujących bezproblemowo z samodzielnym oprogramowaniem, zgodnie z niżej określoną funkcjonalnością. Oprogramowanie musi zostać dostarczone i wdrożone przez Wykonawcę na trzy niezależne względem siebie serwery VPS w celu rozdzielenia ich na instancje Produkcyjną, Testową oraz Developerską.

Zakres:
1. Samodzielne oprogramowania do zarządzania sprzedażą usług internetowych w postaci np. serwerów VPS,
2. Samodzielny Plugin/Moduł Cloud VPS,
3. Samodzielny Plugin/Moduł Bilingowy,
4. Samodzielny Plugin/Moduł Autoscalingu

więcej informacji pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34731