Zarządzanie serwerami i administracja infrastrukturą cloud – dlaczego powinieneś to outsourcować?

Zarządzanie serwerami i procesami związanymi z administrowaniem infrastrukturą cloud z roku na rok staje się coraz bardziej wymagającym zadaniem. Dynamiczny rozwój technologii wymusza na organizacjach poszukiwania elastycznych i skalowalnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki prowadzonego biznesu oraz kultury organizacyjnej.

Jest to jeden z istotniejszych czynników prowadzących do zachowania trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na znacznej optymalizacji kosztów oraz uzyskaniu możliwie jak największej niezawodności i dostępności infrastruktury. Czy obecnie wciąż opłacalne jest zatrudnianie wewnętrznych administratorów i specjalistów IT?

Rozwiązania in-house mogą nie wystarczyć do skutecznego zarządzania serwerami

Technologia zmienia się w postępie wykładniczym. Niemal z miesiąca na miesiąc na rynku pojawiają się nowe oprogramowanie, rozwiązania sprzętowe czy procedury usprawniające zarządzanie serwerami oraz infrastrukturami informatycznymi wykorzystywanymi przez firmy, organizacje i instytucje. Trudno połapać się w tak szybkozmiennym środowisku, zachować operacyjność, pozostać na bieżąco i przy okazji nie dać się zhakować. Równie karkołomnym zadaniem jest holistyczne monitorowanie i zarządzanie tak rozbudowanym środowiskiem.

Ogrom wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego zarządzania serwerami i rozwiązaniami cloud w firmach z sektora MŚP sprawia, że zadanie to nierzadko przerasta wewnętrznych specjalistów. Działy IT coraz częściej przypominają Szpitalne Oddziały Ratunkowe, a wewnętrzni pracownicy działów IT przywdziewają kitle i odgrywają rolę sanitariuszy próbujących za wszelką cenę na bieżąco łatać luki i utrzymywać niezawodność procesów.

Problemy te wynikają przede wszystkim z ograniczonych możliwości wewnętrznych działów IT. Nierzadko dział IT składa się z jednego (rzadziej kilku) informatyków o różnych stopniach wiedzy i umiejętności. Ich zadaniem jest dbanie m.in. o rozwój witryny WWW, bezpieczeństwo serwerów, tworzenie kopii zapasowych danych czy o konfigurację i utrzymanie oprogramowania.

Niestety, firm często nie stać na zatrudnienie specjalistów, ponieważ wiąże się to z koniecznością ponoszenia dużych kosztów. Poza tym jeden czy dwóch specjalistów nie wystarczy, aby zachować wysoki poziom kompleksowej obsługi infrastruktury IT.

Z tego też względu przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na elastyczniejsze, tańsze i łatwe we wdrożeniu rozwiązanie. Jest nim zewnętrzne zarządzanie serwerami w ramach outsourcingu usług IT.

Dlaczego warto outsourcować zarządzanie serwerami?

Istnieje wiele powodów i mierzalnych korzyści, dla których warto zdecydować się na powierzenie administracji i zarządzania serwerami oraz infrastrukturą cloud zewnętrznemu zespołowi ekspertów.

Nawet 85% oszczędności w miesiącu

Oczywiście najistotniejszą korzyścią są znaczne oszczędności oraz transparentność i łatwość zarządzania ponoszonymi kosztami. Zamiast zatrudniać na stałe pracowników o zdywersyfikowanym wachlarzu umiejętności i wiedzy, o wiele mądrzejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi outsourcingu. W jej ramach organizacja otrzymuje dostęp do licznego zespołu ekspertów zgodnie z aktualnymi potrzebami.

U jednego z naszych klientów udało się nam zoptymalizować koszty infrastruktury i zarządzania serwerami aż o 85% w skali miesiąca!

Pracownicy zawsze na stanowiskach

Choroba, urlop, wypadki lub inne zdarzenia losowe? Zewnętrznego zespołu ekspertów to nie dotyczy. Nad bezpieczeństwem, wydajnością i operacyjnością infrastruktury IT zawsze czuwa zespół specjalistów, a nasi klienci nie muszą obawiać się żadnych czynników pracowniczych. Outsourcing to efektywność, bezpieczeństwo i gwarancja wykonania zleconych zadań.

Dostęp do wielu technologii

Wykupując usługę outsourcingu, nasz klient zyskuje dostęp do wielu ekspertów. Oznacza to, że nie musi się on ograniczać do możliwości zapewnianych przez jednego wewnętrznego pracownika. Zlecanie działań administracyjnych i zarządzania serwerami w naszej firmie wiąże się z uzyskaniem dostępu do nieograniczonego stacku technologicznego. Dzięki temu klient uzyskuje o wiele większą elastyczność działania, zachowanie trwałej przewagi konkurencyjnej oraz możliwość skutecznej optymalizacji procesów i kosztów.

Kompleksowe działanie

Doświadczony zespół specjalistów wie, w jaki sposób precyzyjnie i wydajnie ułożyć wszelkie procesy i automatyzacje w ramach świadczonych usług. Stała opieka nad wieloma serwerami i infrastrukturami sprawia, że nasi eksperci nieustannie doskonalą swoje umiejętności i pogłębiają własną wiedzę.

Pełna dostępność

Oferujemy nielimitowany dostęp do doradztwa technologicznego. Nasz zespół dostępny jest tak często, jak często wymaga tego klient. Często nasi specjaliści dostępni są przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dzięki temu reagujemy na awarię natychmiast, niezależnie od dnia i godziny wystąpienia problemu. Gwarantujemy czas SLA na podjęcie reakcji.

Słowem podsumowania

Zatrudnianie wewnętrznych ekspertów IT zwyczajnie się nie opłaca. Koszty ich utrzymania są bardzo duże i niewspółmierne do uzyskiwanych korzyści. Zlecenie administracji i zarządzania serwerami oraz infrastrukturą cloud zewnętrznemu zespołowi ekspertów pozwoli uzyskać dostęp do wielu technologii oraz rozległej wiedzy doświadczonych specjalistów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów działań. Co więcej, proces wdrożenia zewnętrznego wsparcia IT jest prosty i szybki, a zakres współpracy może być elastycznie dopasowywany i skalowany względem aktualnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstw.