Realizacja projektów w modelu DevOps

Model DevOps to coraz chętniej wprowadzany model pracy, który łączy w sobie praktykę, kulturę i różne narzędzia. Ich wykorzystanie pozwala na znacznie szybsze efekty, a także większe benefity. Jak realizować projekty w modelu DevOps?

Czym jest DevOps

Zacznijmy od wyjaśnienia samego terminu. DevOps to połączenie dwóch angielskich słów: development i operations. Zakłada on połączenie dwóch obszarów, które długo funkcjonowały oddzielnie, mianowice: zespołu rozwijającego oprogramowanie (Dev) oraz zespołu operacji (Ops). Ideą powstania tego stanowiska jest nacisk na bliższą komunikację oraz wzajemne zaangażowanie dwóch wyżej wymienionych zespołów w celu usprawnienia procesów oraz poprawy jakości produktu. DevOps jest kulturą organizacyjną, której celem jest praca razem jako zespół. W efekcie umożliwia ona osiągnięcie zamierzonych celów łatwiej, szybciej i bezpieczniej, a w konsekwencji skuteczniej.

Kluczowe założenia DevOps

Kultura DevOps ma na celu zmniejszenie konfliktów, do których może dochodzić w klasycznych organizacjach gdzie podział na ludzi tworzących oprogramowanie i administratorów systemu, czyli zespół wdrażający stworzone oprogramowanie jest wyraźnie podzielony. Główne założenia DevOps to:

  • budowanie projektu z zachowaniem perspektywy całości obrazu
  • skrócenie cyklu wytwarzania oprogramowania
  • bazowanie na wiarygodnych danych przed podjęciem ostatecznej decyzji
  • głęboki monitoring od początku tworzenia projekt

Korzyści z realizacji projektów w modelu DevOps

Inżynier DevOps to specjalista, którego obszar działań i zakres kompetencji jest bardzo szeroki. Dedykowany zespół DevOps może zająć się chociażby administracją serwerów, której celem jest eliminacja potencjalnych usterek. Wiele firm decyduje się na zatrudnienie specjalisty lub całego zespołu DevOps ze względu na korzyści wynikające z tego rozwiązania. Zaliczamy do nich:

  • poprawę jakości oprogramowania – wieloetapowy proces, którego celem jest przeprowadzanie różnego rodzaju testów oprogramowania
  • wysoką dostępność żnych sposobów wdrożenia oprogramowania na serwerze możliwość instalacji aplikacji na różne sposoby w celu utrzymania dostępu do usługi i pełnej funkcjonalności oprogramowania
  • szybsze wdrożenie – osoba na tym stanowisku wyróżnia się wiedzą w zakresie wdrożeń, dzięki czemu odciąża developerów, których głównym celem jest programowanie
  • poprawa bezpieczeństwa prowadzonego rozwiązania – kolejnym wymogiem osoby pracującej jako DevOps jest szeroka wiedza na temat bezpieczeństwa dostarczanego do klienta rozwiązania
  • self-healing, czyli zdolność do samodzielnej naprawy przez aplikację – automatyzacja może polegać na regularnym wykonywaniu testu i w razie awarii ponownym jej uruchomieniu
  • skalowalność – możliwość wdrożenia rozwiązania, którego celem jest umożliwienie automatycznego zwiększenia liczby instalacji aplikacji przy niespodziewanym wzmożonym ruchu

Wykorzystanie w pracy podejścia DevOps może zagwarantować znacznie lepsze wyniki, a właśnie na tym powinno nam zależeć. Jest to podejście nowoczesne, gdyż sama kultura organizacyjna DevOps została wprowadzona ze względu na nowy model pracy i rozwojowe podejście do oprogramowania.