Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Współpracę z Remote Admin Sp. z o.o. oceniamy bardzo dobrze w zakresie komunikacji oraz poziomu usług technicznych. Realizacja wyznaczonych prac w roku 2019 odbywała się z wymaganą starannością co pozwoliło na realizację założeń z sukcesem projektowym