WND-RPSL.03.02.00-24-02D8/20-002 (WNIOSEK UE)
Udoskonalenie usługi hostingu serwerów wirtualnych wraz z dodaniem do niej usług zwiększających bezpieczeństwo danych
Suma projektu 3 689 508,00 PLN (kliknij, aby przeczytać więcej)

Bazy.danych spółka z o.o

Polecamy firmę Zdalny Admin jako zaufanego partnera w obszarze IT. Zostaliśmy otoczeni pełną opieką w atmosferze biznesowej współpracy. Czujemy, że obydwu Stronom przyświeca ten sam cel, jakim jest zoptymalizowanie naszej infrastruktury i jak najwyższy zwrot z inwestycji