OTRS – Wdrożenia i Opieka

Ogromne możliwości konfiguracji i otwarta architektura

Sięgnij po nasze doświadczenie w konfiguracji i budowie serwisów ticketowych opartych na OTRS i wykorzystaj pełnie jego możliwości.

Open-source Ticket Request System to niezwykle elastyczny system ticketowy o ogromnych możliwościach konfiguracji. Poza standardowymi rozwiązaniami jego otwarta architektura daje możliwość dowolnej modyfikacji oraz budowania własnych modułów.

OTRS – Service Desk najwyższej klasy

Gromadzenie, ewidencja i rozwiązywanie zgłoszeń z najróżniejszych kanałów komunikacji w jednym miejscu.

 

OTRS jest oprogramowaniem typu open source przeznaczonym do tworzenia customowych systemów ticketowych – Helpdesk / Service Desk, z którego korzystają firmy takie jak GÉANT, OLYMPUS czy WIKIPEDIA. Z jego pomocą można koordynować i wspierać pracę działów odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń od klientów. Umożliwia śledzenie zgłoszeń e-mail, formularzy WWW, lub zgłoszeń telefonicznych i odpowiadanie na nie w sposób skoordynowany. Platformy oparte o rozwiązania OTRS są bezpieczne, nowoczesne i wysoko zarządzalne.

Praca zgodnie z metodologią ITIL®

Moduł ITSM dodaje do systemu OTRS obsługę procesów zgodnie z metodologią ITIL® (Information Technology Infrastructure Library). Jest to zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT – biblioteka zawierające usystematyzowane podejście do zarządzania usługami IT, sprawdzone i polecane przez największe firmy informatyczne na świecie. Dzięki tej integracji system ten jest często pierwszym wyborem działów IT w przedsiębiorstwach.

System OTRS wykorzystuje klasyczne skrzynki e-mail, za których pośrednictwem zgłoszenia mogą być przydzielane do określonych kolejek a w następstwie pracowników. Każde zgłoszenie może być przekazywane pomiędzy pracownikami i kolejkami. Do tak powstałych ticketów przypisać można dodatkowe pola dynamiczne. OTRS pozwala też na instalowanie pakietów dodających niestandardowe funkcjonalności, dzięki czemu nie ogranicza w żaden sposób możliwości przeniesienia funkcjonujących w firmie procesów do systemu ticketowego.

 

Licencja GNU Affero General Public License

Open-source Ticket Request System oparty jest o w pełni darmową licencję, dzięki czemu poza kosztem infrastruktury sprzętowej i wdrożenia, nie podlega dodatkowym opłatom. W połączeniu z otwartym systemem Linux i darmową bazą MySQL może być najtańszym rozwiązaniem ticketowym.

OTRS organizuje komunikację – tak wewnętrzną jak i zewnętrzną poprzez przejrzyste struktury i zoptymalizowane procesy. Twój zespół uniknie błędów i szybko wykona swoje zadania.

OTRS pozwala zarządzać pracą – podejmuj strategiczne decyzje oparte na danych, badaj wydajność swoich zespołów i optymalizuj procesy, aby zwiększyć wydajność obsługi ticketów.

OTRS integruje się z innymi aplikacjami – połacz swój system ticketowy z rozwiązaniami innych firm. Wykorzystaj wysoki stopień automatyzacji i standaryzacji bez ograniczeń. Jeśli korzystasz z określonych narzędzi specyficznych dla Twojej firmy, połączymy je z OTRS.

 

Otwarta i skuteczna komunikacja – podstawa OTRS

Przejrzysta komunikacja owocuje zadowolonymi klientami, zmotywowanymi pracownikami i dochodowym biznesem.

OTRS dostarcza narzędzia do zarządzania rolami i uprawnieniami dla poszczególnych pracowników i zespołów. Zapewnia szybkie przydzielanie zadań do odpowiedzialnego działu, uwzględniając wszystkie związane z nimi informacje.

Szybkość reakcji często jest kwestią krytyczną – dlatego wykorzystanie systemu ticketowego jest niezbędne, jeśli nie chcesz, aby zapytania Twoich klientów nie zostały bez odpowiedzi. Wykorzystuj powiadomienia, przypomnienia i procesy zarządzania eskalacją, które gwarantują szybką ocenę i przetwarzanie zgłoszeń.

 

Lepszy przepływy zadań i większa wydajność

OTRS oferuje predefiniowane szablony procesów, będące idealnym rozwiązaniem dla standardowych i często powtarzających się zadań. Z ich użycie zwiększysz zarówno jakość, jak i wydajność Twoich zespołów. Jeśli jednak Twoje potrzeby biznesowe są o wiele większe, OTRS Process Management pozwala na tworzenie niestandardowych procesów, w pełni dostosowanych do Twojej firmy. Twoi pracownicy również mogą tworzyć i modyfikować gotowe procesy, bez czasochłonnego szkolenia.

 

Wspieramy firmy we wdrażaniu najlepszych systemów ticketowych

Kiedy Twoja firma osiąga sukcesy, my zyskujemy zadowolonego klienta, który chce do nas wracać. Dlatego zapewniamy stałe wsparcie w optymalizacji procesów i przepływie pracy zorientowanej na klienta. Koncentrujemy się na zapewnieniu ciągłego doskonalenie i wdrożenia OTRS, abyś mógł skupić się na przyszłości swojej organizacji.

 

Raporty umożliwiające szybkie i proaktywne działania

Generator raportów OTRS pozwala szybko ocenić jakość świadczonych usług. Wystarczy kilka kliknięć, aby połączyć dane i wygenerować łatwe do odczytania raporty. Zyskujesz przewagę konkurencyjną, optymalizując swoją organizację szybko i skutecznie.

 

Skalowalność

Narzędzia do zarządzania procesami OTRS ułatwiają modelowanie i dostosowywanie procesów biznesowych tak, aby komunikacja zespołowa, międzywydziałowa i zewnętrzna przebiegała sprawnie, gdy Twoja firma zmienia się i rośnie. OTRS może również integrować wymagania i najlepsze praktyki dzięki integracji z ITIL.

 

Łatwiejsza współpraca

Elastyczność OTRS, pomimo że okupiona jest większymi wymaganiami po stronie wdrożenia, daje Ci możliwość wykorzystania jednego systemu do przechwytywania i przechowywania całej komunikacji związanej z firmą, jednocześnie uwzględniając unikalne informacje i potrzeby procesowe każdego działu. To sprawia, że komunikacja między działami staje się prosta.

 

Gotowy na zmiany

Firmy nieustannie się zmieniają – dlatego dla OTRS niestraszne są nowe linie biznesowe czy nawet pivot. Właściwie skonfigurowany system ticketowy pomaga dostosowywać się do nowych sytuacji i reagować na nie, wprowadzając odpowiednie zmiany procesu bez zakłócania dotychczasowej pracy.

 

Pełna zgodność i bezpieczeństwo

Przesyłaj i zbieraj dane z różnych systemów w sposób bezpieczny i zgodny z rozwiązaniami wielu firm. Twoje dane zawsze są chronione w najwyższych standardach bezpieczeństwa. OTRS posiada najważniejszy certyfikat dla centrów danych ISO / IEC 27001. Umożliwia też szyfrowane i podpisywanie wiadomości e-mail z użyciem S / MIME lub PGP. Komunikacja między klientami a serwerami jest zabezpieczona protokołem SSL, a połączenie między bazą danych a serwerem WWW również jest szyfrowane.

 

Zgodność z RODO – Twoje dane w OTRS są bezpieczne i w pełni zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Kopie zapasowe – Cykliczne kopie zapasowe zapewniają, że Twoje dane są bezpieczne i w pełni możliwe do odzyskania, nawet w sytuacji awaryjnej.

 

 

Nieograniczona wolność

System ticketowy OTRS może być w pełni wyjątkowy – tak jak Twoja firma. Przeprowadzamy wdrożenia i konfiguracje systemu zgodnie z Twoimi wymaganiami. Wykorzystujemy jego elastyczność, aby dostarczyć Ci stabilne rozwiązanie gotowe na przyszłość. Wybieraj spośród wielu stabilnych i indywidualnie konfigurowalnych funkcji, które mogą zostać dostosowane do Twoich potrzeb, lub zleć nam wykonanie zupełnie nowych modułów i integracji. Integrujemy system ticketowy OTRS z wieloma rozwiązaniami zewnętrznych baz danych, takich jak ERP, CRM lub innymi systemami biletowymi.