WND-RPSL.03.02.00-24-02D8/20-002 (WNIOSEK UE)
Udoskonalenie usługi hostingu serwerów wirtualnych wraz z dodaniem do niej usług zwiększających bezpieczeństwo danych
Suma projektu 3 689 508,00 PLN (kliknij, aby przeczytać więcej)

Podatność ZAA-2020-17

Security Advisory Details

  • ID: ZAA-2020-17
  • Date: 09/22/2020
  • Title: Tag and Link REST API endpoints lack CSRF token check
  • Severity: low
  • Product: Zammad 1.0.x up to 3.4.0
  • Fixed in: Zammad 3.4.1, 3.5.0
  • References:
    –> CVE: Pending

Online version of this advisory: https://zammad.com/en/advisories/zaa-2020-17