Klaster Danych klasy IBM Enterprise + Portal Internetowy

Informacje o Kliencie:
***Informacja poufna ***

Nasze zadanie:
Naszym celem było stworzenie rozbudowanego portalu internetowego tworzonego w technologii webowej z wyorzystaniem PHP, Bootstrap, NodeJS oraz Laravel Framework. Bazy danych z których korzystała aplikacja to PostgreSQL oraz MongoDB.
Oprócz przygotowania zaawansowanej aplikacji webowej musielimy również stworzyć skalowalną infrastrukturę systemową (systemy Linux), na której portal internetowy jest obecnie hostowany.

Realizacja zadania:
Infrastruktura została utworzona na klastrze IBM, a w jej skład wchodziło kilka automatycznie skalowanych instancji webowych, które uruchamiały się w zależności od wielkości obsługiwanego wolumenu ruchu.
W skład infrastrury wchodził klaster NoSQL stworzony z 6 instancji MongoDB, oraz klaster PostgreSQL.
Treści statyczne są serwowane użytkownikom z zewnętrznego CDNa w celu szybkiego i tańszego ich dostarczenia do użytkownika.

Co zyskał klient?
Czas realizacji projektu został przez nas dotrzymany zgodnie z obietnicą a prace zostały ukończone zgodnie z zawartą wcześniej umową.
Nasz zespół składał się z Michała i Arkadiusza i oczowiście dokonał po raz kolejny tego czego oczekiwał Klient.

Co zyskaliśmy ?
Nasza firma zyskała kolejnego zadowolonego Klienta, dziękujemy !