Metodyka prowadzenia projektów

Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy lepsze sposoby wykonywania tej pracy.

W wyniku tych doświadczeń przedkładamy:

 • Ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia.
 • Działające rozwiązania ponad obszerną dokumentację.
 • Współpracę z Klientem ponad formalne ustalenia.
 • Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.

Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie,

jednak bardziej cenimy to, co po lewej.

Tak, jak zapewne już się Państwo domyślają działamy według metodyki Agile Project Management.

Jeśli nadal nie wiedzą czym jest Agile to zaraz to wyjaśnimy.

Agile oznacza szybkość działania i zwinność, a także elastyczność i zdolność do adaptacji.

W kontekście zarządzania projektami przymiotnik agile oznacza taki styl zarządzania projektem, aby projekt mógł być realizowany w warunkach niepewności.

Czyli mówiąc inaczej, działamy według następującego podejścia:

 • Bazujemy na iteracjach
  Często i równomiernie dostarczamy kolejnych funkcjonalności do zamówionego produktu, klient ma kontakt z produktem na każdym etapie jego wytwarzania
 • Samo organizujące się zespoły
  Staramy działać się w zespołach 3-7 osobowych, w których każda osoba zna swoją rolę i jest za nią odpowiedzialna
 • Częste ewoluowanie funkcjonalności
  Dla większości firm zmiany, które muszą wprowadzić programiści do trwającego już projektu to katorga, a dla nas z powodu częstych interakcji z klientem nie! Ty jako klient i my jako twórcy dokładnie wiemy jak wygląda rozwiązanie i wspólnie jesteśmy w stanie dodać odpowiednie funkcjonalności na etapie do którego one pasują.

Agile Project Management

 • Na początku projektu tworzony jest plan wysokiego poziomu oparty o zarys wymagań i rozwiązanie widziane „z lotu ptaka”
 • Projekt jest realizowany w sposób iteracyjny i przyrostowy
 • Kolejny przyrost jest budowany w oparciu o produkt wytworzony w poprzedniej iteracji,
 • Szczegółowy plan każdego kroku jest tworzony przez zespół, a nie Kierownika Projektu.