Migracja Kantoru Kryptowalut

Jakie były problemy?

1. Problem z wydajnością
2. Wersja dystrybucji z kończącym się wkrótce wsparciem – end of life
3. Brak dokumentacji

Infrastruktura składa się z trzech serwerów współdziałających za pośrednictwem VPN.
W związku z problemami wydajnościowymi, jak również wykorzystaniem systemu operacyjnego, któremu wkrótce kończy się wsparcie zdecydowaliśmy o przeniesieniu infrastruktury na nowe jednostki serwerowe z systemem operacyjnym o przedłużonym wsparciu (LTS – Long Term Support).

Problemem był również brak dokumentacji – szczątkowa dokumentacja infrastruktury.
Należało przejrzeć wszystkie usługi jak również skrypty backupowe, dokonać ich analizy oraz optymalizacji.

Dzięki migracji udało się zoptymalizować działanie usług, zidentyfikowano też kilka problemów (nieoptymalnie skonfigurowane lub wręcz niepotrzebne usługi).

Efektem końcowym jest bardziej wydajna oraz uproszczona infrastruktura, działająca na systemie operacyjnym z okresem wsparcia do 2021 roku